Jesteś tutaj:

Norwid to tu - wspólnie dla idei utworzenia muzeum sztukmistrza w Dębinkach

Data: 26.06.2021 r., godz.     953
W sobotę, 29 maja 2021 r. Powiat Wyszkowski, Gmina Zabrodzie i Fundacja Museion Norwid byli gospodarzami wyjątkowego spotkania, podczas którego podpisano deklarację poparcia inicjatywy utworzenia muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.
W sobotę, 29 maja 2021 r. Powiat Wyszkowski, Gmina Zabrodzie i Fundacja Museion Norwid byli gospodarzami wyjątkowego spotkania, podczas którego podpisano deklarację poparcia inicjatywy utworzenia muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Spotkanie w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin artysty ubogacił wykład „Plastyczny świat Norwida” i kameralny koncert przygotowany przez lokalnych artystów.
Choć obchody roku norwidowskiego trwają już od kilku miesięcy, spotkanie w Pałacu w Dębinkach było pierwszym tego typu wydarzeniem w takiej formule i w tak pięknym obiekcie. Na zaproszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego, Wójta Gminy Zabrodzie i Prezesa Fundacji Museion Norwid odpowiedziało wielu gości, którym równie jak organizatorom bliska jest idea utworzenia muzeum Norwida w pałacu w Dębinkach. Na spotkaniu obecni byli Poseł RP Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, przedstawiciele powiatów i gmin we współpracy z którymi organizowane były obchody : Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Marek Renik, Burmistrz Łochowa Marek Gołaszewski, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Agnieszka Gryglas Przewodnicząca Rad Gminy Dąbrówka a także radni Rady Gminy Zabrodzie i Rady Powiatu w Wyszkowie, przedstawiciele sąsiednich samorządów, przedstawiciele środowiska norwidologów, członkowie międzypowiatowego i powiatowego komitetu organizacyjnego obchodów rocznicy, przedstawiciele instytucji kultury i sztuki oraz lokalni artyści.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe – pałac w Dębinkach to miejsce, z którym nierozerwalnie związana jest postać Cypriana Norwida. Będąc w Dębinkach, gdziekolwiek nie spojrzymy, gdziekolwiek nie odwrócimy głowy możemy powiedzieć sobie, że „to właśnie tu się zaczęło”. W majątku artysta spędzał lata dzieciństwa, kiedy po śmierci rodziców trafił pod opiekę Ksawerego Dybowskiego, właściciela majątku Dębinki. Tu także wracał w latach młodości i przed wyjazdem za granicę. Od kilku lat opiekę nad obiektem prowadzi Fundacja Museion Norwid, której głównym celem jest doprowadzenie do utworzenia w tym miejscu pierwszego w kraju muzeum poświęconemu Norwidowi.

W imieniu Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego gości powitał Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie Waldemar Sobczak. W swoich słowach podkreślił, jak ważne są wspólne inicjatywy prowadzące do utworzenia Muzeum w Dębinkach : - „ Jestem pełen nadziei, że dzięki naszym wspólnym staraniom to miejsce odzyska należny mu blask a wybitny syn tej ziemi - Cyprian Norwid zostanie właściwie i godnie upamiętniony”. Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski podkreślił również rangę spotkania i podziękował za tak liczną odpowiedź na zaproszenie do poparcia idei utworzenia muzeum, które w przyszłości może stać się wizytówką Gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego.

Dokument deklaracji składa się z 4 artykułów, w którym podpisujące go strony zadeklarowały wolę wzajemnego wspierania działań mających na celu utworzenia Muzeum Cypriana Norwida.


Deklaracja została podpisana przez:
 • Posła RP Macieja Górskiego,
 • Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła,
 • Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joannę Balę,
 • Przewodniczącego Rady Powiatu w Wyszkowie Waldemara Sobczaka,
 • Wójta Gminy Zabrodzie Krzysztofa Jezierskiego,
 • Przewodniczącą Rady Gminy Zabrodzie Sylwię Marię Marciszewską,
 • Prezesa Fundacji Museion Norwid Jacentego Matysiaka,
 • Starostę Powiatu Wołomińskiego Adama Lubiaka,
 • Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego Marka Renika,
 • Burmistrza Łochowa Marka Gołaszewskiego,
 • Wójta Gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego,
 • Przewodniczącą Rady Gminy Dąbrówka Agnieszkę Gryglas

a także licznie przybyłych przedstawicieli gmin sąsiednich Dariusza Kokoszkę - Wójta Gminy Jadów, Wiesława Przybylskiego - Wójta Gminy Brańszczyk, Pawła Abramczyka – Zastępcę Wójta Gminy Rząśnik, Agnieszkę Sosnowską – Sekretarz Gminy Klembów.

Pod deklaracją podpisy złożyli również przedstawiciele środowiska Norwidologów – prof. Tomasz Korpysz, prof. Tomasz Chlebowski i dr Edyta Chlebowska. Nie zabrakło także poparcia radnych Rady Powiatu w Wyszkowie : podpisy złożyły obecne na spotkaniu radne Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Renata Rębała, Iwona Wyszyńska i Agnieszka Ołdak-Prokop . Podpisy pod deklaracją złożyli również radni Gminy Zabrodzie, samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i sztuki oraz przedstawiciele komitetów organizacyjnych obchodów 200. Rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

W trakcie wydarzenia odbyło się również V spotkanie tematyczne, z całorocznego cyklu spotkań, pn. „Plastyczny świat Norwida”. O dziełach artysty, grafice, obrazach i rzeźbie opowiadali prof. Tomasz Korpysz, pracownik naukowy UKSW w Warszawie i wybitna znawczyni „plastycznej strony” Norwida, dr Edyta Chlebowska, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przebieg wykładu w postaci nagrania będzie dostępny w najbliższych dniach na stronie www.powiat-wyszkowski.pl i www.zabrodzie.pl oraz na profilu powiatu w serwisie facebook i youtube.

Spotkanie w pałacu dopełnił kameralny koncert i występ poetycki, którzy przygotowali, specjalnie na uroczystość mieszkańcy Gminy Zabrodzie. „Cyprian Kamil Norwid Dzisiaj” – teksty artysty zaprezentowali Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Sekretarz Gminy Zabrodzie Elżbieta Jurczyk, Anna Wosek, Arkadiusz i Barabra Redliccy. Towarzyszył im związany z gminą aktor Stanisław Jaskułka, który dokonał wyboru tekstów i czuwał nad przygotowaniami akcentów.
W pałacowych wnętrzach, wypełnionych zapachem bzów i konwalii nie mogło zabraknąć muzycznych akcentów. Podczas wzruszającego koncertu zaprezentowali się lokalni artyści : Janek Augustyniak, Martyna Redlicka, Aleksandra Gołaszewska, Maja Pajorek, Julia Augustyniak, Dagmara Krawczyk oraz Anna Wosek. Przy akompaniamencie fortepianu i fletu wybrzmiały utwory takie jak ”Nasz ostatni walc”, „Etiuda E-dur opus 10 nr 3” Fryderyka Chopina, „Moja piosnka II” i „Zapytaj” Norwida także melodie filmowe „Pieść z Tajemniczego ogrodu” i „Aria” z filmu „Mój rower”.

Pałac w Dębinkach zbudował w pierwsze połowie XVII wieku Jan Renard, podstoli nurski, pułkownik gwardii królewskiej, który otrzymał wieś Dębinki od króla Augusta II za wierną służbę. Fakt ten poświadcza tablica z czarnego marmuru, wmurowana nad kominkiem. Jest to budowla klasycystyczna, parterowa z piętrową częścią środkową wysuniętą przed fasadę. Od frontu posiada portyk o czterech kolumnach toskańskich, dźwigających szerokie belkowania i trójkątny szczyt. Od ogrodu na ryzalicie pod oknami płyciny z dekoracją roślinną. W otoczeniu pałacu znajdują się także dwie murowane oficyny dworskie. Po śmierci matki Cyprian Norwid trafił pod opiekę Ksawerego Dybowskiego, właściciela Dębinek. Zarówno on jak i jego rodzeństwo spędzali tu wiele czasu. Podczas II wojny światowej pałac dawał schronienie partyzantom, żołnierzom AK i powstańcom warszawskim. Po wojnie został odbudowany, przez wiele lat funkcjonował tu dom dziecka, dziś pałac jest w posiadaniu samorządu powiatu wyszkowskiego. Oprócz Norwidów z Dębinkami łączą się inne znane nazwiska polskiej kultury, We dworze często przebywali artyści związani z Cyganerią Warszawską - Roman Zmorski, Oskar Kolberg i Teofil Lenartowicz. W okresie międzywojennym przebywał tu jako korepetytor także Jarosław Iwaszkiewicz. Pałac ma bogatą historię, zarówno ze względu na postać Norwida jak i jego późniejsze losy.

Pałac ten, dzięki staraniom Fundacji Museion Norwid a następnie Gminy Zabrodzie i powiatu Wyszkowskiego ma szansę stać się pierwszym w Polsce muzeum poświęconym synowi tej ziemi - Cyprianowi Norwidowi.

Spotkanie zorganizowane przez Powiat Wyszkowski, Gminę Zabrodzie i Fundację Museion Norwid odbyło się w ramach międzypowiatowych obchodów roku norwidowskiego. W listopadzie ubiegłego roku, 8 samorządów związanych z Cyprianem Norwidem, jego przodkami, dziejami i twórczością oraz Fundacja Museion Norwid podpisały list intencyjny na mocy którego na terenie tych samorządów przez cały rok odbyło się i odbywać się będzie szereg przedsięwzięć mających na celu wspólne upamiętnienie tego wybitnego wieszcza.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Pełna galeria dostępna na facebooku Starostwa