Jesteś tutaj:

"Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu Cypriana Kamila Norwida" – debata filozoficzna

Data: 13.04.2021 r., godz.     970
Zapraszamy do obejrzenia debaty filozoficznej zorganizowanej 12 kwietnia 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
Zapraszamy do obejrzenia debaty filozoficznej zorganizowanej z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Chcemy porozmawiać o tym, jak żyć po norwidowsku. Norwid jest poetą i pisarzem filozoficznym i mądrościowym, moralnym. Chcąc dotknąć istoty tej myśli, powinniśmy spytać: kim powinniśmy chcieć być wobec Norwida? Co jego lektura powinna z nami zrobić? I jak po norwidowsku czytać Norwida? To ostatnie pytanie może wydawać się naiwne, ale Norwid napisał wykłady o czytaniu, interpretacji jako o specjalnej sztuce nawiązywania etycznej, osobistej relacji między dziełem a czytelnikiem. A więc odnieśmy jego rady do niego samego i zastanówmy się co to znaczyłoby budować norwidowską kulturę i – właśnie – żyć po norwidowsku.

W debacie uczestniczą:

Dr Eliza Kącka – adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku)

Prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska – wykładowca w Instytucie Badań Literackich PAN

Prof. Arent van Nieukerken – holenderski pisarz, badacz literacki, literaturoznawca oraz wykładowca polonistyki, pracownik naukowy Uniwersytetu w Amsterdamie

Tomasz Łubieński – prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz literatury pięknej, współzałożyciel Res Publiki Nowej (1979), wieloletni redaktor naczelny Nowych Książek.Źródło: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum