Jesteś tutaj:

"Spieszmy się kochać świat, tak szybko się zmienia"

Data: 10.04.2018 r., godz.     311
Zapraszamy na wystawę fotografii Janusza Bielskiego.


Janusz Bielski, sportowiec, nauczyciel, wykładowca, fotografik, ale przede wszystkim wspaniały, mądry i dobry człowiek.

Prof. dr hab. Janusz Bielski urodził się 29 kwietnia 1934 r. w Sosnowcu. Dzieciństwo i młodość spędził w Czeladzi. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz artystyczne studia licencjackie na warszawskiej ASP.

Pracę w wyszkowskim liceum rozpoczął w 1959 r. Przez 14 lat był nauczycielem wychowania fizycznego i plastyki.
Następnie pracował w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Rembertowie. Po obronie doktoratu z prakseologii został przeniesiony do Instytutu Kształcenia Nauczycieli, w którym pracował jako adiunkt do 1993 r. Będąc metodykiem nauczania wychowania fizycznego, prowadził zajęcia na wyższych uczelniach. Habilitację zrobił na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Do lutego 2018 r. był wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W 2005 r. został prezesem oddziału wyszkowskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Był autorem ponad 200 artykułów i 14 książek, m.in. podręczników „Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego”, „Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów”, a także „Sport i sztuka w cywilizacji antycznej”, „Nauczyciel doskonały”. Jego hobby to historia olimpizmu, podróże oraz sztuka.

Prof. dr hab. Janusz Bielski zmarł w środę 7 lutego 2018 r.