Jesteś tutaj:

PO WIERSZ TAK PROSTY ŻE KAŻDY ZROZUMIE

Data: 31.05.2006 r.    76
Relacja z imprezy.
Pod takim hasłem 31 maja, w przeddzień 95. rocznicy urodzin poety księdza Jana Twardowskiego, Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Rybienku Leśnym zorganizowały konkurs recytatorski. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjum, którzy z ogromną tremą, przy aplauzie swoich kolegów zaprezentowali wybrane przez siebie utwory. Jury w składzie: Ewa Ciok, Aneta Palesa i Lidia Banasiak oceniało dobór i interpretację utworów, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.
Pierwsze miejsce zajęła Martyna Palesa, drugie - Kamil Chawłowski, trzecie - Olga Młynarska. Wyróżnieni zostali: Marta Janicka, Mateusz Jaworowski, Michał Kłobukowski, Ewa Michałek, Jolanta Młynarska, Magdalena Szybowska, Emilia Wysocka.
Nagrody książkowe oraz dyplomy uczestnikom konkursu wręczyły: dyrektor Alina Oleksiak i instruktor Ewa Ciok.
Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży poezją i uwrażliwienie na jej piękno, propagowanie kultury języka polskiego, doskonalenie umiejętności recytatorskich. Do pogłębienia wiedzy o życiu i twórczości jednego z największych polskich liryków religijnych oraz odczytania przesłania poezji ks. Jana Twardowskiego przyczyniły się: Agata Dymek i Karolina Jadacka, które z dużą kulturą przekazywały słowo wi���ce.
Towarzyszące prezentacji poezji: wystawa książek, dekoracje oraz oprawa muzyczna podkreślały umiłowanie przyrody przez autora, który sam siebie często nazywał Janem od biedronki.