Jesteś tutaj:

KONCERT ZESPOŁU KAMERALNEGO "SIGNUM"

Data: 14.05.2006 r.    77
Relacja z imprezy.
14 maja w Bibliotece Miejskiej odbył się koncert muzyki religijnej, gospel
i klasycznej w wykonaniu
Zespołu Kameralnego SIGNUM pod kierunkiem Heleny Jakubowskiej.Zespół SIGNUM wykonuje bardzo różnorodną muzykę: od muzyki religijnej (od której w ogóle zaczął budowanie swojego repertuaru) poprzez świecką muzykę klasyczną i ludową aż do stylów bardziej specyficznych, jak np. pieśni murzyńskie (gospel) czy utwory starocerkiewne.

I. Utwory religijne
Muzyka religijna kryje w sobie bogactwo form, stylów i uczuć. Ze względu na charakter i czas trwania koncertu wybrane zostały formy najmniejsze, utwory krótkie, nierzadko miniatury, lecz takie, które odzwierciedlają charakter danej epoki i wprowadzają słuchacza w nastrój.
Utwory religijne zostały ułożone chronologicznie: od XVI wieku (Wacław z Szamotuł) po dzień dzisiejszy (Stanisław Głowacki i Marian Sawa).
Zespół rozpoczął tę część utworem Wacława z Szamotuł "Alleluja, chwalcie Pana".
W roku mozartowskim w koncercie nie zabrakło wielkiego Wolfganga Amadeusza. Tego genialnego kompozytora reprezentuje dzisiaj wyjątek z opery "Czarodziejski flet", zwany "Hymnem kapłanów". Utwór oryginalnie wykonywany jest przez orkiestrę, lecz po dodaniu tekstu spełnia doskonale rolę hymnu w wykonaniu wokalnym.
Dwa kolejne utwory to w zasadzie modlitwy powszechnie znane i odmawiane przez katolików. Muzykę do "Ojcze nasz" napisał Stanisław Moniuszko, a do "Ave Maria" - Charles Gounod. Oba utwory są nastrojowe, żarliwe, lecz niepretensjonalne i pełne ciepła.

Dwie kompozycje współczesne.
Pierwsza, Stanisława Głowackiego została napisana do XV-wiecznego tekstu znalezionego w Przekazie Wrocławskim. Ów tekst mówi o tym, że dusza po śmierci jest zagubiona i przejęta: "A ja nie wiem, kam się podział" do momentu, kiedy spotyka św. Piotra, a ten obiecuje zabrać ją do raju. Współczesna muzyka Stanisława Głowackiego jest jednak stylizowana na modłę dawnych wieków i dzięki temu nadaje się doskonale do zilustrowania fragmentu jednego z cennych zabytków piśmiennictwa polskiego. Pierwszą część koncertu zakończył utwór "Cantate Domino" ("Śpiewajcie Panu") skomponowany przez zmarłego w ubiegłym roku Mariana Sawę, działającego w Warszawie kompozytora i wykładowcę. Utwór napisany jest zdecydowanie nowszym językiem muzycznym, do odbioru którego słuchacze XXI wieku są z pewnością choć trochę przygotowani.

II. Pieśni w stylu gospel

Z czterech wykonanych w ramach tego bloku pieśni dwie zostały zaśpiewane po polsku, a dwie po angielsku, tj. w oryginalnym języku tego rodzaju utworów. Wszystkie cechuje duży ładunek emocjonalny, zdecydowany, pulsujący rytm i wpadająca w ucho, łatwa do zapamiętania melodia.

III. Utwory świeckie
Tutaj zespół zaprezentował kilka miniatur charakteryzujących epoki: renesans (Pierre Certon), klasycyzm (Joseph Haydn i Ludvig van Beethoven) oraz romantyzm (Franciszek Schubert i Stanisław Moniuszko).