Jesteś tutaj:

"W drodze ku dojrzałemu rodzicielstwu" - spotkanie z cyklu z dr. nauk humanistycznych, filozofem i wybitnym profilaktykiem Krzysztofem Wojcieszkiem.

Data: 14.01.2006 r.    1072
Relacja z imprezy.
14 stycznia br. w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z cyklu
"W drodze ku dojrzałemu rodzicielstwu"
z dr. nauk humanistycznych, filozofem i wybitnym profilaktykiem
Krzysztofem Wojcieszkiem.
Prawdziwym domem człowieka są inne osoby,
a nie bezkresna i zimna próżnia kosmosu
K.A. Wojcieszek
"Na początku była rozpacz"

O tym, jak uniknąć rozpaczy i cieszyć się życiem oraz dobrymi relacjami z drugim człowiekiem mówił na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej dr Krzysztof Wojcieszek, promując jednocześnie swoją najnowszą książkę pt. \"Na początku była rozpacz\".Organizatorzy spotkania:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Krzysztof Wojcieszek jest autorem licznych artykułów i książek z zakresu profilaktyki problemowej, wykładowcą warszawskich uczelni ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Szkoła Wyższa B. Jańskiego ), ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministra Zdrowia oraz członkiem Zespołu ds. Trzeźwości przy Episkopacie Polski.
Dr Wojcieszek przedstawił własną koncepcję profilaktyki problemowej, w której łączy się spojrzenie filozofa z wiedzą praktyka. Kluczowym zagadnieniem jego refleksji były RELACJE OSOBOWE. Dostrzeżenie ich znaczenia pozwala lepiej zrozumieć źródło najważniejszych problemów współczesnego człowieka.
Autor pokazał kierunek poszukiwań i zaprosił "W DROGĘ" każdego dorosłego: RODZICA lub WYCHOWAWCĘ, któremu zleży na zaangażowaniu i odpowiedzialnym wychowaniu.