Jesteś tutaj:

Wakacje 2008 w Bibliotece Miejskiej - sierpień

Data: 01.08.2008 r.    1559
Relacja z imprezy.
Podczas tegorocznych wakacji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała z myślą o dzieciach spędzających wakacje w mieście program działań kulturalno-oświatowych.

Zajęcia te miały na celu budzenie wyobraźni i fantazji dziecka, umożliwienie spotkań z książką i jej bohaterami oraz pozwalały uczestnikom na różnorodne formy aktywności

Dzieci miały możliwość swobodnego wyboru programu i form realizacji.

W czwartki odbywały się warsztaty plastyczne z Panią Katarzyną Słowikowską-Osik.

Ostatni tydzień wakacji poświęcony był historii naszego miasta.

Spotkania prowadził regionalista Pan Mirosław Powierza. Przybliżył
dzieciom historię Wyszkowa, pokazał wiele ciekawych pamiątek i
fotografii związanych z miastem i okolicami.

Zdobyte informacje dzieci wykorzystały do rozwiązania krzyżówki z hasłem :

? Moje miasto- Wyszków?.

Odbyła się również wycieczka do miejsc pamięci, dzieci odwiedziły
pomniki usytuowane w mieście, oczyściły grób nieznanego żołnierza w
parku.

W czwartek gościliśmy pracowników Straży Miejskiej: insp. Grzegorza
Sieka, mł. insp. Hannę Stasiak i Piotra Bernarda, którzy omówili
dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu na podwórku i na ulicy.
Maluchy żywo dyskutowały podając własne doświadczenia i przykłady
zagrożeń, a także możliwości pomocy w określonych sytuacjach.

Na poprzedzających spotkanie warsztatach plastycznych dzieci pod
kierunkiem Pani Kasi malowały postać strażnika miejskiego, co bardzo
ucieszyło naszych gości.

W piątek spotkaliśmy się po raz ostatni. Była wspaniała zabawa i słodki poczęstunek.

Imprezie towarzyszyły liczne konkursy a najmłodsi uczestnicy Olek i
Julka zdobyli tytuł króla i królowej balu. Roztańczonych uczestników
zabawy ochłodziły zimne lody.

Aż żal się rozstawać.