Jesteś tutaj:

"WTÓRNOŚCI"

Data: 13.03.2010 r.    1752
Relacja z imprezy.Wtórności,
to różności, które zostały użyte po raz wtóry.
Moje sknerstwo jest tylko jednym z powodów użycia wyszperanych w
śmieciach przedmiotów. Innymi są: poszanowanie dla przeszłości oraz
sprzeciw zaśmiecaniu Świata.Nazywając inaczej sfery, które motywują mnie do aktywności w tym zakresie muszę wymienić:

1) materialną

2) intelektualną

3) ekologiczną.Co do tej pierwszej - nie ulega wątpliwości, że cena surowca
rozbiórkowego, złomowego, czy też wręcz śmietnikowego, jest atrakcyjna.
Trzeba tu jednak dodać, że jakość surowców sprzed lat często przewyższa
tę, którą proponują nam współcześni. Można śmiało stwierdzić, że jeśli
coś przetrwało kilkadziesiąt lat, prawdopodobnie przetrwa następne.

Co do drugiej - zabawa intelektualna polegająca na wykorzystaniu w nowy sposób czegoś starego

i uruchomieniu skojarzeń ma (przekornie) w sobie coś z działań
pionierskich. Kierunki owych skojarzeń są na tyle różnorodne, że nudzić
się przy tej fazie pracy nie można. Różnorodność dotyczyć może zarówno
technologii, jak tematu, czy formy. Najbardziej frapująca jednak jest
przeszłość, z którą stary przedmiot jest związany. Historia, zwłaszcza
zagadkowa i nieznana nadaje mu znaczenie magiczne. Przedmiot, więc ma
nam coś do powiedzenia. Przeszłość stawia pytania twórcy i (mam taką
nadzieję) odbiorcy. Pytania bywają różne, bo też każdy z nas ma swoją
historię i doświadczenia.

Co do trzeciej - świat jest obecnie zaśmiecany produktami mało trwałymi,
przewidzianymi do użytku jedynie na okres nieznacznie przekraczający
okres gwarancyjny. Taka produkcja najbardziej opłaca się producentom.
Nabywcy, przyzwyczajeni do tymczasowości, rzadko (niestety) poszukują
czegoś trwalszego. Ta sytuacja powoduje konieczność utylizacji. Staje
się ona problemem ogólnoświatowym. Każde użycie wtórne ten problem
zmniejsza.Wiersze są dodane jako zaklęcie pomagające w wykorzystaniu magii przedmiotu.

Nie zawsze nawiązują wprost do treści historii danego przedmiotu. Służą
raczej uzmysłowieniu relacji pomiędzy przedmiotem a historią.

Jacek Bojakowski

Zapraszamy do lektury artykułów na temat tego wydarzenia, które ukazały się w lokalnej prasie:

- Nowym Wyszkowiaku
- Wyszkowiaku
- Głosie Wyszkowa